Hva ønsker du i Innlandet? Ny digital workshop om de Unges perspektivmelding

De unges perspektivmelding inviterer til en ny runde med digitale workshops tirsdag 19. september og onsdag 18. oktober kl. 18.00-20.00. Hva er viktig for deg der du bor?

De unges perspektivmelding ønsker å involvere unge voksne (18- 34 år) i samfunnsutviklingsdebatten og få økt kunnskap om hva som har betydning for unge voksne med tilknytning til Innlandet når det gjelder valg av bosted, utdanning, jobb, fritid og livsstil. Innspill skal bli videreformidlet til beslutningstakerne i Innlandet.

Tilknytning til Innlandet

Så: har du bodd i Innlandet, vil du bo i Innlandet, bor du i Innlandet og er du mellom 18 og 34 år? Meld deg på workshop enten den 19. september eller den 18. oktober:  https://forms.office.com/e/0C9NfppMHh Fristen for påmelding er 17. september. Du får tilsendt en påloggingslenke.

Perspektivmeldingen er et samarbeid mellom Agenda Innlandet (SpareBank 1 Østlandet, Innlandet fylkeskommune, LO, NHO), Høgskolen i Innlandet, NTNU Gjøvik og Sparebankstiftelsen Hedmark. Målet er å samle inn '100 unge stemmer

Workshopen er digital og foregår på kvelden, mellom 18.00 og 20.00. Alle deltakere får tilsendt en kinobillett som takk. 

Den første workshop ble avholdt med 35 deltakere i mai.