Eiendomsskatt

Kommunestyret i Dovre har vedtatt at det skal utskrives eiendomsskatt fra og med 2018, basert på gjennomført nytaksering.           

Det er lov om eiendomsskatt som fastsetter bestemmelser om eiendomsskatt.

 

 

 

Skatteseddel:

I begynnelsen av hvert år sender kommunen ut skatteseddel  med informasjon om skattegrunnlag til alle huseiere i Dovre.

Kommunen gjør alle oppmerksom på at seddelen ikke er en faktura. Ikke prøv å betale den. Faktura for eiendomsskatt kommer senere. Den blir sendt til huseierne slik den var sendt tidligere, på papir eller direkte i nettbanken, avhengig av individuelle ordninger.  

 

Betaling av eiendomsskatt:
Dovre kommune har vedtatt at eiendomsskatten skal betales i 12 terminer gjennom én samlet faktura, sammen med øvrige kommunale avgifter.

Klage over taksten kan fremsettes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen, dersom det ikke har vært klaget på samme grunnlag tidligere. Eventuell klage over utskrevet skatt sendes skriftlig til Dovre Kommune, Kongsvegen 4, 2662 DOVRE innen frist satt i kunngjøringen for hvert år.

Artikkelliste

Kontakt

Valeria Khvalynskaya
Kommunale avgifter/Eiendomsskatt/Motorferdsel/Båndtvang i utmark/Skilting
Mobil 474 63 202

Adresse

Postadresse: Dovre kommune v./Eiendomsskatt, Kongsvegen 4, 2662 Dovre

Telefon: 61 24 21 00

E-post: postmottak@dovre.kommune.no