Eiendomsskatt

Kommunestyret i Dovre har vedtatt at det skal utskrives eiendomsskatt fra og med 2018, basert på gjennomført nytaksering.           

Det er lov om eiendomsskatt som fastsetter bestemmelser om eiendomsskatt.

 

 

Skatteseddel:

I begynnelsen av hvert år sender kommunen ut skatteseddel  med informasjon om skattegrunnlag til alle huseiere i Dovre.

Kommunen gjør alle oppmerksom på at seddelen ikke er en faktura. Ikke prøv å betale den. Faktura for eiendomsskatt kommer senere. Den blir sendt til huseierne slik den var sendt tidligere, på papir eller direkte i nettbanken, avhengig av individuelle ordninger.  

 

Betaling av eiendomsskatt:
Dovre kommune har vedtatt at eiendomsskatten skal betales i 2 terminer.

Klage over taksten kan fremsettes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen, dersom det ikke har vært klaget på samme grunnlag tidligere. Eventuell klage over utskrevet skatt sendes skriftlig til Dovre Kommune, Kongsvegen 4, 2662 DOVRE innen frist satt i kunngjøringen for hvert år.

 

 

 

Liste over utskrevet eiendomsskatt blir lagt ut til offentlig ettersyn i 3 uker fra 26.02.2019 på kommunens hjemmeside og på kommunehuset Båtsto.

 

Dovre kommunestyre har gjort vedtak om at det fra 2018 skal være eiendomsskatt i hele kommunen, og har nedsatt en takstnemnd (sakkyndig nemnd) med ansvar for å fastsette takster.

 

Dovre kommune er ingen kraftinntektskommune, men er allikevel en av de kommunene som leverer det beste tjenestetilbudet til sine innbyggere (Kommunebarometeret 2016). Det ønsker politikerne i Dovre å fortsette med. Et godt tilbud i Dovre må finansieres av innbyggerne. 

Kontakt

Valeria Khvalynskaya Moen
Kommunale avgifter/Eiendomsskatt/Motorferdsel/Båndtvang i utmark/Skilting
Mobil 474 63 202

Adresse

Postadresse: Dovre kommune v./Eiendomsskatt, Kongsvegen 4, 2662 Dovre

Telefon: 61 24 21 00

E-post: postmottak@dovre.kommune.no