Eiendomsskatten sikrer det gode tjenestetilbudet

Dovre kommune er ingen kraftinntektskommune, men er allikevel en av de kommunene som leverer det beste tjenestetilbudet til sine innbyggere (Kommunebarometeret 2016). Det ønsker politikerne i Dovre å fortsette med. Et godt tilbud i Dovre må finansieres av innbyggerne. 

Klikk for stort bildeInnføring av eiendomsskatt fra og med 2018

Politikerne vedtok i kommunestyrets desembermøte i 2016 å innføre eiendomsskatt for alle eiendommer i hele kommunen fra og med 2018. Hver enkelt eiendom i hele kommunen vil derfor gjennom vår/sommer/høst dette året bli besiktiget og taksert av egne takstansvarlige som vi i disse dager er i gang med å ansette for denne oppgaven.

Mer informasjon kommer

Det vil bli gitt informasjon gjennom avis/post og Dovre kommunes hjemmeside etter hvert som arbeidet og retningslinjene for takseringen er klare. Alle innbyggere vil få muligheten til å korrigere eventuelle mangler og feil etter at selve befaringen/takseringen er gjennomført i regi av takstnemnden i Dovre kommune.