Rammer og retningslinjer for eiendomstaksering i Dovre

Dovre kommunestyre har gjort vedtak om at det fra 2018 skal være eiendomsskatt i hele kommunen, og har nedsatt en takstnemnd (sakkyndig nemnd) med ansvar for å fastsette takster.

Hvert 10. år blir det foretatt generell omtaksering, og i mellomtiden skal takstregisteret ajourføres når det skjer vesentlige endringer i eiendommens verdi.

Rammer og retningslinjer gir en beskrivelse av hvordan takseringsarbeidet skal gjennomføres. Følg lenken nedenfor

Rammer og retningslinjer (PDF, 208 kB)

 

I retningslinjene vises det til ulike soner i Dovre. Kart som viser ulike soner i Dovre finner du ved å følge lenkene nedenfor:

Sonekart Skogsetre (PDF, 345 kB)

Sonekart Bergsgrende (PDF, 449 kB)

Sonekart Dovre (PDF, 932 kB)

Sonekart Dombås (PDF, 856 kB)

Sonekart Kjørrhovda-Dombåsmorkje (PDF, 396 kB)

Sonekart Hjerkinn (PDF, 368 kB)

Kontakt

Valeria K. Moen
Kommunale avgifter og eiendomsskatt
Mobil 474 63 202