Aktuelt

Publisert 09.01.2018
Kaffen kokes på svartkjel over bålet i Dørålen

20 nye fysak turmål for 2019 er planlagt godt spreidd rundt i kommunen til glede for alle tur- og friluftslivsinteresserte! 

Publisert 09.01.2018

Stønad til kulturaktivitetar med tilknyting til Gudbrandsdalen.

Publisert 08.01.2018

2 ledige stillinger er utlyst i Byggteknikk og Overflateteknikk:  landsdekkende utdanningstilbud  i tradisjonshandverk ved Handverksskolen på Hjerleid, Dovre.

Publisert 08.01.2018

Søknadsfrist er 1. februar. Alle som ønsker ny plass eller endring i nåværende tilbud, må søke.
De som ønsker nåværende tilbud videreført, søker ikke.

Søkere skal bruke elektronisk søknadsskjema, se kommunens hjemmeside. Trenger du hjelp, vennl. kontakt barnehagen.

Oppvekstsjefen.
 

Publisert 04.01.2018

Dovrebygg AS er i gang med ombyggingen som skal resultere i nye og oppgraderte lokaler tilrettelagt for ny næringsvirksomhet.

Publisert 27.10.2017

Trafikksikkerhetsutvalget i Oppland trenger hjelp til å finne gode kandidater til Trafikksikkerhetsprisen 2017.

 

Frist for å foreslå kandidater er 1. desember 2017

Publisert 27.10.2017

Kommunal Rapport 12.10.17 omtaler sykefraværet i kommunene. Dovre kommune med sine 4% havner på en fin 3. plass i hele landet.

 

Publisert 26.10.2017

Fylkeskommunen gir tilskudd til investering i anlegg eller utstyr i forbindelse med store idrettsmesterskap. Søknadsfrist er 1. november.