Aktuelt

Publisert 04.01.2018

Dovrebygg AS er i gang med ombyggingen som skal resultere i nye og oppgraderte lokaler tilrettelagt for ny næringsvirksomhet.

Publisert 27.10.2017

Trafikksikkerhetsutvalget i Oppland trenger hjelp til å finne gode kandidater til Trafikksikkerhetsprisen 2017.

 

Frist for å foreslå kandidater er 1. desember 2017

Publisert 27.10.2017

Kommunal Rapport 12.10.17 omtaler sykefraværet i kommunene. Dovre kommune med sine 4% havner på en fin 3. plass i hele landet.

 

Publisert 26.10.2017

Fylkeskommunen gir tilskudd til investering i anlegg eller utstyr i forbindelse med store idrettsmesterskap. Søknadsfrist er 1. november. 

Publisert 23.10.2017

I forbindelse med utsending av brev til eiere av eiendom/bygg i kommunen 11.8.17, kom Dovre kommune i skade for å publisere en liste som bl.a. inneholdt personnummer på hjemmesiden. 

Listen ble fjernet kort tid etter utleggingen, og umiddelbart etter at kommunen ble gjort kjent med forholdet. Hendelsen skyldes en svikt i de interne rutinene, og dette beklages på det sterkeste.

Avviket ble meldt til Datatilsynet og i vedtaket om pålegg skriver Datatilsynet at kommunen kan varsle sine innbyggere om hendelsen gjennom hjemmesiden.
 

Publisert 20.10.2017

Søknadsfrist SMIL-midlar

I både Lesja og Dovre er det ledige SMIL-midlar som skal delast ut. SMIL-midlar kan gå til tiltak som skal ta i vare miljø- og kulturlandskapsverdiar i jordbruket. Dette kan typisk dreie seg om restaurering av gamle bygningar, rydding av beite og tiltak for redusert erosjon og avrenning frå jordbruket. Det er krav om at tiltaket skal skje på ein landbrukseigedom, men det er ikkje lenger krav om at søkaren skal vere berettiga produksjonstilskot.

Søknadsfrist 05.11.2017

 

Publisert 19.10.2017

NAV Dovre har begrenset åpningstider i perioden 20.10.17-01.11.17.

Fredag den 20.oktober – Åpent fra kl.12:00 – 14:00

Mandag den 30.oktober – Åpent fra kl.10:00 – 12:00

Onsdag den 1.november – Stengt

 

Publisert 16.10.2017

Billettsalg her:
http://www.ticketmaster.no/event/vamp-billetter/548779 og på Dombås bibliotek.