Publisert 22.06.2017

Kommunal Rapport skriver:  

"Vi setter sammen Kommunebarometeret fordi vi mener det er viktig at noen på nøytralt grunnlag vurderer hvordan kommunene presterer. Effektivitetsmålinger er én ting, men hensikten med velferdskommunen er ikke at den skal være billigst mulig. Den skal derimot være best innenfor de økonomiske rammene som finnes. Da må kommunene måles, både mot hverandre og mot seg selv.

Denne gang er det Dovre som går helt til topps, takket være svært gode plasseringer innen viktige områder som barnevern, barnehage og grunnskole. Særlig forbedringen innen barnevern de siste årene er markant."

Publisert 19.06.2017

Kalenderen er tenkt å være et sted der du kan finne informasjon om det som skjer eller tilbys av arrangementer og aktiviteter i Dovre. 

Publisert 16.06.2017

OPPDATERING kl 16:00

Telenor melder om at feilen er rettet og at datakommunikasjonen fungerer normalt.

 

 

OPPDATERING kl 15:00 

Brudd i fiber er lokalisert langs jernbanelinjen. Telenor har derfor av sikkerhetsmessige grunner måttet avvente tillatelse fra Bane Nor, men melder nå at feilrettingsarbeidet har startet opp.

Forventet rettetid er satt til kl. 21:00.

Konsekvens: brudd på en av føringsveiene i landsnettet og utfall av mobil, bredbånd og fasttelefoni i Dovre kommune.
Telia oppgir på sitt kart over dekningsfeil (https://telia.no/dekningsutfall) mindre utfall i samme område.

For Telenor er 3 av 8 basestasjoner for mobil, 492 kunder med bredbånd og 11 telefonikunder uten forbindelse.

Informasjon kl 09:00:

På grunn av et brudd på fiberlinja mellom Sel og Dovre, er Dovre kommune for tiden uten dataforbindelse. Telenor har lokalisert feilen og arbeider med å rette problemet, men det er usikkert hvor lang tid dette vil ta.

Publisert 15.06.2017

Kongevegen over Dovrefjell er et viktig kulturminne med en rik historie. Et igangsatt forprosjekt skal nå kartlegge Kongevegens tilstand og hva en istandsettelse og tilrettelegging av veien fra Dovre kirke til Oppdal kirke vil bety av muligheter, utfordringer og kostnader.

Publisert 08.06.2017

Matrikkelinformasjon (eiendomsinformasjon) vil ikke bli oppdatert i kartløsningene i ei periode fra 01. juni grunna ei strukturomlegging fra Kartverket si side. Det vil bli lagt ut ny melding når oppdatert informasjon igjen er på plass i kartløsningene.

Publisert 29.05.2017

Dovre kommune får en familie på 5 fra Albania i august/september 2017.

Er det noen som har ledig hus til denne familien, eller vet om noe? Helst på Dombås, men også andre steder kan være aktuelle.

Ta kontakt med Ingrid Ulheim tlf. 90 24 17 75 eller epost isu@dovre.kommune.no

Publisert 23.05.2017

Kulturdepartementet oppretter en ny tilskuddsordning finansiert av spillemidlene til idrettsformål for å bidra til etablering av nye typer anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet.

 

Publisert 23.05.2017

Lesja og Dovre kulturskole er i gang med årets cd-innspilling i Lydbildet Studio på Dombås.

 

Publisert 18.04.2017

Våren er tiden for opprensking og rydding, og mange blir fristet til å velge lettvinte løsninger. Det minnes om viktigheten av at Forskrift om brannforebygging følges.

Publisert 18.04.2017

Det er generell båndtvang for hund i Dovre kommune i tidsrommet 1. april- 1. oktober. Dette gjelder alle områder. I enkelte verneområder, se egen tabell, er det utvidet båndtvang. Båndtvang reguleres av hundeloven og lokal forskrift om båndtvang.