Tildelinger fra Dovre kommune sitt Covid-19 næringsfond

Klikk for stort bilde Mange søknader til fondet, men fortsatt midler og mulighet for å søke. Ny frist 10. januar 2021.

Dovre kommune ble tidlig i høst tildelt kr. 1.780.040 fra statlige midler til ekstraordinært Covid-19 næringsfond. Informasjon om tilskuddsordningen har vært sendt ut i nyhetsbrev, på kommunens hjemmeside og facebookside, samt omtalt i pressen og i andre sammenheng.

Til nå er det innkommet 17 reelle søknader - fem søknader ble behandlet og godkjent i PNU den 20. oktober, åtte søknader er behandlet administrativt i november og skal opp i PNU-utvalget den 1. desember.  Fire innkomne søknader, i tillegg til nye søknader, blir behandlet i første PNU-styremøte på nyåret. Dato for møtet er ikke satt, men sannsynligvis blir det primo februar 2021. Frist for ferdigstilling av nye søknader i neste tildelingsrunde settes til 10. januar. Søknader skal inn via www.regionalforvaltning.no. Det oppfordres til å søke fortløpende. Ta gjerne kontakt med næringskonsulenten for å diskutere ditt prosjekt, før du søker!

I PNU-styremøtet 20. oktober fikk flg. bedrifter tilskudd fra Covid-19 næringsfondet:

  • Funkibator AS - utvikling av "Stuttbeinturer" langs Tour de Dovre
  • Dovre og Lesja Aktiv AS - etablering av sykkeltransport
  • Frich's Kafé & Spiseri Dombås AS - mobilt videokonferanseutstyr
  • Hårståk AS - utvikle miljøprofil
  • Hjerkinn Fjellstue og Fjellridning AS - utviklingstiltak på og rundt Hjerkinndammen

Statlig myndighet sin Forskrift/retningslinjer for Covid-19 næringsfondet finner du her: Midlertidig forskrift for kommunale næringsfond covid 19(1218748) (DOCX, 35 kB)

I tillegg anvendes retningslinjer for kommunalt næringsfond, vedtatt av Dovre kommunestyre: Retningslinjer-vedtatt K-styret 14.12.15-Sak 65-15 (PDF, 342 kB)