Nytt ungdomsråd fra 10. januar 2019

Klikk for stort bildeDovre Ungdomsråd ble konstituert for ny periode, 2019- 2020.

Dovre Ungdomsråd består av representanter fra Dovre Ungdomsskole og Dombås vgs.

Dovre Ungdomsråd 2019-2020.

Leder: Runi Arnekleiv.

Nestleder: Sebastian Nyløkken Nerland.

Styremedlemmer: Mathias Dalum, Tostin Svendsgard, Elise Hagevold, Christoffer Hole Storhaug.

Varamedlemmer: Mari Brenna og Saber Osman.

Politisk representant: Johnny Råtrø.