Dovre Ungdomsråd 2019- 2020

Dovre Ungdomsråd 2019-2020. Leder Runi Arnekleiv, nestleder Sebastian Nyløkken Nerland, styremedlem Mathias Dalum, Tostin Svendsgard, Elise Hagevold, Christoffer Hole Storhaug, vara Mari Brenna og Saber Osman. Johhny Råtrø er politisk representant. 

Ungdomsrådets formål er:

  • Å være kommunens rådgiver i ungdomspolitiske spørsmål (høringsorgan).
  • Å gi ungdom mulighet til å medvirke i behandling av saker som angår dem selv.
  • Å ta opp saker og komme med uttalelse til Dovre kommunes utvalg, formannskap og kommunestyre i spørsmål som gjelder barn og ungdom.
  • Å ta initiativ til å gjennomføre arrangement for ungdom i kommunen.
  • Støtte ungdomstiltak (aktivitetstiltak) for ungdom av ungdom, fra eget budsjett. Tilskuddet annonseres i februar og fordeles fortløpende gjennom året. 
  • Gi tilskudd til enkeltsaker som ungdomsrådet bestemmer, fra eget budsjett.

Vi har møter ca. 1 gang i måneden.

Leder for ungdomsrådet er Runi Arnekleiv, og nestleder er Sebastian Nyløkken Nerland.

Representanter for Ungdommens regionråd er Mathias Dalum og Elise Hagevold.

Har du spørsmål til ungdomsrådet ta kontakt med sekretær Anethe Kleven tlf. 910 00 414 anethe.kleven@dovre.kommune.no

Dovre ungdomsråd og elevrådet ved Dovre ungdomsskole har arrangert konkurranse med navneforslag på den nye ungdomsklubben på Frivilligsentralen/ Furukroken. 

Møtet planlagt 13. april avlyses pga. smittesituasjonen i Dovre kommune. 

Dovre Ungdomsråd konstituerte nytt råd fra 9. mars 2021- juni 2022

Dovre Ungdomsråd ble konstituert for ny periode, 2019- 2020.

Ungdomsrådene i norddalen møttes i kveld for å gi sin uttalelse om tilbud ved den videregående skolen i Nord- Gudbrandsdalen.