Dovre ungdomsråd i møte om innspill til Vgs saken i fylkesutvalget.

Klikk for stort bildeUngdomsrådene i norddalen møttes i kveld for å gi sin uttalelse om tilbud ved den videregående skolen i Nord- Gudbrandsdalen.

Fylkesutvalget i Oppland behandler saken om Dimensjonering: Ikke- igangsetting av klasser ved de videregående skolene i Oppland for skoleåret 2018- 2019,  i møte 8.5.18.

Det er forslag om å ikke sette i gang flere utdanningsprogram ved N-G Vgs avd. Otta og Studiespesialisering Vg1 ved avd. Dombås. Det er kommet mange innspill fra drøftinger ang. avd. Dombås og at fylkesopplæringssjefen ønsker at Vg1 Studiespesialisering skal settes i gang høsten 2018.

Ungdomsrådene engasjerer seg for å beholde tilbudene i nærmiljøet, dette betyr mye. De ønsker å bli boende hjemme og slippe å pendle timevis i hverdagen. Dette har mye å si for fritiden og ivareta interesser ved siden av skolegangen. Å bli værende hjemme og ha et godt skolemiljø i nærheten vil også bidra til at flere kan fullføre videregående skole, mener Ungdomsrådene.

Ungdommen ønsker at det skal være et forutsigbart og kontinuerlig tilbud ved de videregående skolene som er i dag. Når tilbudet blir utlyst og de søker en plass på skolen i deres nærmiljø, ønsker de å bli værende. Nå venter de i usikkerhet. Ungdomsrådene har lite tro på at det vil blir søkere til et tilbud som ikke er igangsatt  i år, til neste år.

Når lokale tilbud blir lagt ned, tvinges det fram sentralisering. Om skoletilbudet blir innsnevra vil det får videre konsekvenser for arbeidsplassene. Denne saken påvirker ikke bare neste års videregående elever eller skolen, men hele lokalsamfunnet vårt. Den bestemmer ikke bare skolens framtid, men hvorvidt lokalsamfunnet og bygdene skal eksistere.

Ungdomsrådene i norddalen ber politikerne om å ha litt is i magen og gi oss stabilitet og forutsigbarhet!

Les innspillet her: