Innlandet musikkråd deler ut stipend til videreutvikling for ungdom mellom 13 og 19 år (født mellom 2002 og 2008). Stipendsummen er 15.000,- og neste søknadsfrist er 1. mai 2021.

Kulturskolen lyser ut kreativ dans og mini kurs tegning og maling. Begge med søknadsfrist 5. januar 2021. 

Drømmestipendet for unge kunst- og kulturutøvere mellom 18 og 25 år.

Dette er et kurstilbud som går over Skype, og det vil gis én privattime i uken, i 5 uker av gangen.

Smittevern veileder for åpning av skolen i koronatid.
Veileder baseres på Norsk Kulturskoleråd sin smittevernveieleder som er utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet. Hele veilederen kan en lese her: https://www.kulturskoleradet.no/smittevernveileder-kulturskole 

I situasjonen vi er i nå har de aller fleste fått hverdagen snudd på hodet. Savner du en fritidsaktivitet om dagen? Eller har du kanskje lyst å prøve noe helt nytt?

Sofie Huijs fra Dovre starter opp med online-privattimer i sang hos oss, og nå kan du som er mellom 10 og 15 år melde deg på!

The Big Draw event er en internasjonal tegnefestival. Dette er 2. året kulturskolen deltar og arrangerer sitt eget arrangement. Velkommen som deltaker!