Smittevern veileder for åpning av skolen i koronatid.
Veileder baseres på Norsk Kulturskoleråd sin smittevernveieleder som er utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet. Hele veilederen kan en lese her: https://www.kulturskoleradet.no/smittevernveileder-kulturskole 

I situasjonen vi er i nå har de aller fleste fått hverdagen snudd på hodet. Savner du en fritidsaktivitet om dagen? Eller har du kanskje lyst å prøve noe helt nytt?

Sofie Huijs fra Dovre starter opp med online-privattimer i sang hos oss, og nå kan du som er mellom 10 og 15 år melde deg på!

The Big Draw event er en internasjonal tegnefestival. Dette er 2. året kulturskolen deltar og arrangerer sitt eget arrangement. Velkommen som deltaker!