Drømmestipendet 2021- søknadsfrist 8. januar

Klikk for stort bildeDrømmestipendet for unge kunst- og kulturutøvere mellom 18 og 25 år.

Drømmestipendet- video

Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd.  Stipendordningen ble etablert i 2004, og siden den gang har en lang rekke unge kunst- og kulturutøvere mottatt stipendet. Blant disse finner vi utøvere som Astrid S, Didrik Solli Tangen, Ella Marie Hætta Isaksen, Heidi Ruud Ellingsen og Ingebjørg Bratland.

Fra 2021 kan unge kunst- og kulturutøvere mellom 18 og 25 år søke Drømmestipendet.

Stipendet deles ut i kategoriene dans, musikk, sirkus, skapende skriving, teater, visuell kunst og åpen klasse.

Hvem kan søke?

Unge kunst- og kulturutøvere mellom 18 og 25 år.

For å kunne søke Drømmestipendet 2021, må en være født tidligst 1. januar 1995 og senest 31. desember 2002.

Hvordan søker jeg på Drømmestipendet?

Du benytter en egen søknadsportal. Denne åpner 1. oktober 2020. For å søke må du oppgi oppvekstkommune din, det vil si kommunen du hadde mest med å gjøre fram til du fylte 16 år.

Hvordan vurderes jeg som søker?

Drøm og ferdigheter vil bli vektet likt i vurderingen av søknaden.

Når søknaden sendes inn går den først til godkjenning i kommunen du søker fra. Så sendes søknaden videre til juryering. I juryeringen vurderes søknaden av både en fagjury og en drømjury.

Hvordan dokumenterer jeg ferdighetene mine? 

Dokumentasjonen av ferdighetene utgjør 50 prosent av grunnlaget for vurderingen av søknaden. Dokumentasjonen bør derfor være godt gjennomtenkt, og gi en best mulig presentasjon av deg som kunst-/kulturutøver. Hver kategori har egne dokumentasjonskrav. Dokumentasjonskravene finner du lenger ned på denne siden.

Hvordan beskriver jeg drømmen min?

Drømbeskrivelsen utgjør 50 prosent av grunnlaget for vurderingen av søknaden. Beskrivelsen av drømmen bør derfor være godt gjennomarbeidet. Du finner tips til hvordan drømmen kan formuleres her.

Kan jeg få Drømmestipendet flere ganger?

Ja, det kan du, men ikke i samme kategori.

Når er søknadsfristen? 

Søknadsportalen stenger 8. januar 2021.

Gå til søknadsportal