Kulturskolens smittevernveileder

Smittevern veileder for åpning av skolen i koronatid.
Veileder baseres på Norsk Kulturskoleråd sin smittevernveieleder som er utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet. Hele veilederen kan en lese her: https://www.kulturskoleradet.no/smittevernveileder-kulturskole 

Lesja og Dovre kulturskole smittevernveileder kan du lese her: Lesja og Dovre kulturskole- smittevernveileder (PDF, 894 kB)