Eiendomsskatt 2019 - Kunngjøring

Liste over utskrevet eiendomsskatt blir lagt ut til offentlig ettersyn i 3 uker fra 26.02.2019 på kommunens hjemmeside og på kommunehuset Båtsto.

 

Skattesats 2019 er 2,3 promille for næringseiendommer og 2,7 promille for bolig og fritidseiendommer.

Dovre kommune har vedtatt at eiendomsskatten skal betales i 2 terminer som har forfall:

23. april og 21. oktober 2019.

Klage over taksten kan fremsettes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen, dersom det ikke har vært klaget på samme grunnlag tidligere.

Eventuell klage over utskrevet skatt sendes skriftlig til Dovre Kommune, Kongsvegen 4, 2662 DOVRE innen onsdag 10.04.2019.

Utleggslistene finner du ved å følge lenkene nedenfor:

 

 

Les mer om Eiendomsskatt.