Viktig melding

Informasjon om Corona

  • Fra og med 1. juni 2020 rettes helserelaterte henvendelser vedrørende korona til legekontoret på tlf.: 61 24 22 00
  • Generell informasjon på Folkehelseinstituttet
  • Pårørende telefon Fredheim (døgnbemannet) 612 42 020

Gebyr, betalingssatser, skatter og avgifter