Ny dagsturhytte i Dovre, men hvor?

RAM arkitektur

Innlandet fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å bygge en flott, arkitekttegnet dagsturhytte. Dovre kommune har takket ja til invitasjonen og ser på mulighet for bygging i 2023. Plan, - næring, - og utviklingsutvalget vedtok i møte 13. september at Dagsturhytte i Dovre kommune knyttes til Dovre tettsted som et eget delprosjekt, og da med egen finansiering.

Vi ønsker nå innspill fra innbyggere om beliggenhet knyttet til Dovre tettsted.

Kriterier for valg av sted:

Formålet med hyttene er økt friluftsliv i nærmiljøet. Fylkeskommunen har nevnt en rekke kriterier for valg av sted for hyttene.

Hytta må legges i tilknytting til et godt turmål som er tilrettelagt for alle brukere. Noen momenter for valg av sted:

 • Fylkeskommunen forventer at hytta legges nær/i grei avstand fra tettsteder/byer
 • Maks grense for plassering av Dagsturhytta fra farbar vei er 2 km i luftlinje pga. forenkling med beregning av pris for transport for leverandører. Plasseringen kan ikke være over 1200 moh., pga. helikoptertransport.
 • Turmålet skal være lett tilgjengelig og stimulere til økt bruk av nærfriluftslivet.
 • Det bør være tilstrekkelig med parkeringskapasitet ved startpunktet, evt. potensiale for utbedring..
 • Det er en fordel om beliggenhet er tilknyttet et allerede eksisterende turmål, også i forhold til eksisterende skilting og informasjon, i tillegg til avfallshåndtering.
 • Vurdere om sti til/fra tåler økt trafikk og er godt tilrettelagt, med tilstrekkelig skilting.
 • Adkomst bør være enklest mulig for flest mulig, også for barn i barnehage og skolealder.
 • Tilgjengelighet til dagsturhytta hele året er en fordel.
 • Lokasjon må avklares i forhold til kulturminner med Innlandet Kulturarv.
 • Hytta forutsettes plassert rett på fjellgrunn, eller eventuelt på en liten ringmur på steder det ikke er fjellgrunn.
 • En grunneier som er villig til å inngå en vederlagsfri 30-årsavtale om bruk av grunn for hytta og skjøtsel av vegetasjonen rundt.
 • Kommunen vil være eier av hytta, men et lag/forening med kapasitet til driftsoppgaver i turområdet blir nok vektlagt ved endelig valg av sted.

 

Gi oss ditt forslag til plassering av hytta innen 21.10.22

Send oss gjerne ditt forslag ved å fylle ut skjemaet under. 

Artikkelliste