Kommunestyret i Dovre har vedtatt at takstnemnda for eiendomsskatt skal taksere alle skattepliktige eiendommer i hele kommunen med sikte på at det kan utskrives eiendomsskatt på eiendommene fra og med 2018.           
fiber

Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (NKOM) har lyst ut nye midlar til utbyggingsprosjekt for høghastigheit breiband i Norge. Dei seks kommunane i Nord-Gudbrandsdalen går i år igjen saman om ein felles søknad om midlar.

Offisiell prøvesykling av tur- og sykkelvegen 2014

PNU-styret vedtok på møte 4. april å legge ut utkast til kommunal forskrift om riding i Dovre kommune til høring. Forskriften har som formål å hindre riding og bruk av hest på avgrensede strekninger av den nye tur- og sykkelvegen over Dovrefjell mellom Dombås og Hjerkinn.

For tredje gang arrangerer NAV i Nord- og Midt-Gudbrandsdal Jobbmesse på Nord-Gudbrandsdal videregående skole, avd. Otta