Nav arrangerer jobbmesse

For tredje gang arrangerer NAV i Nord- og Midt-Gudbrandsdal Jobbmesse på Nord-Gudbrandsdal videregående skole, avd. Otta

Jobbmessa skal først og fremst være en møteplass mellom arbeidssøkere og bedrifter som søker nye medarbeidere. NAV ønsker også at personer som er i jobb, men er ute etter ny jobb skal besøke jobbmessa, såkalte jobbskiftere. NAV henvender seg mot skolene for at ungdommene skal ha mulighet for skaffe seg sommerjobb. En jobbmesse er en fin mulighet for bedrifter og kommuner til å markedsføre sin bedrift som en mulig framtidig arbeidsplass. Her kan en benytte anledningen til å fremme tiltak kommuner og bedrifter gjør for å være mer attraktiv for tilflyttere. Ved å være der og markedsføre de stillingene som er ledige i øyeblikket kan en også benytte muligheten til å markedsføre framtidige stillinger. Mange bedrifter opplever at det er såpass stor konkurranse om de gode kandidatene, at deltakelse på jobbmesse kan være et viktig fortrinn framfor de som ikke deltar. Pressedekningen på messa har tidligere vært veldig god, så her kan en risikere gratis PR.

Utstyr som bør medbringes er gjerne en «roll up» om dere har dette, for å gjøre din bedrift så synlig som mulig. Brosjyre/informasjonsark om bedriften/stillingen. Har dere stillinger som dere vet kommer i nær fremtid så er det lurt å utarbeide et utlysning-/informasjonsark om dette. Det vil være tilgang på strøm og nett.

 

Ta kontakt med NAV hvis din bedrift ønsker å delta på Jobbmessen. Kontaktinformasjon og annen informasjon finner du i linkene under.