En smeltedigel av kulturer

- Noe av det beste med læringssenteret er humoren og latteren, som viser seg å være en fellesnevner uansett hvilken kultur man kommer fra. Det er rett og slett fantastisk å oppleve, konstaterer rektor Anne-Lene Engum. 

Hverdagen for mange av Dovres nye innbyggere kan være preget av store og små utfordringer når det kommer til integrering i lokalsamfunnet.

Lejsa Dovre Læringssenter på Dombås er derfor ment å være en sosial møteplass og læringsarena for alle kulturer. 

- Det er nok mange grunner til at det oppstår utfordringer når det kommer til integrering, men mange viser likevel et ukuelig pågangsmot i møte med en ny kultur og ny måte å leve hverdagen på. Her på læringssenteret blir meninger delt og vi lærer stadig noe nytt av hverandre, forklarer rektor Anne-Lene Engum.

Gjensidig glede

Mange i dovresamfunnet prioriterer å bruke deler av sin fritid sammen med familier og enkeltpersoner fra bl.a. Syria, Eritrea, Ny Guinea, Irak og Somalia, med alt fra språktrening og kjøreopplæring til turer i skog og mark og arbeidstrening. Det setter deltakerne svært stor pris på.

- Alle disse frivillige gjør en uvurderlig jobb, og både tidligere og nåværende deltakere på læringssenteret uttrykker stor glede over å få denne kontakten med dem. Og jeg vil tro at den gjestfriheten som de gode hjelpere opplever også er stor, utdyper Engum.

Humor forserer språkbarrierer

Gjennom vinteren som har gått har læringssenteret samarbeidet med Lesja og Dovre vekst. Der har enkelte fått arbeidserfaring, leksehjelp og språktrening.

Samarbeidet varer frem til skoleårets slutt, og etter samtaler med deltakere fremkommer det utelukkende positive erfaringer og opplevelser med humor og latter som skaper bånd og forserer språkbarrierer, ifølge rektoren.

- Flere bedrifter i Dovre har stilt velvillig opp som språkpraksisplass for deltakere på
introduksjonsprogram. Dette setter vi stor pris på! De har forstått at med bosetting
følger også et fellesansvar - nettopp for å skape best mulig integrering, forteller Engum.

Eget opplegg for barna

- Alle deltakere på introduksjonsprogrammet ønsker muligheten til å få seg en jobb, sik at de kan
bidra til samfunnet på lik linje med alle og ta vare på familien sin. Det å få «øvd» i
norsk arbeidsliv gjennom praksisplassene, er et viktig steg i riktig retning, fortsetter hun

Gjennom Frivilligsentralen og tilretteleggingen de har gjort, har Dovres nye innbyggere fått en arena der de kan møtes, snakke med nordmenn, skape felles opplevelser og spise mat fra flere deler av verden.

I samarbeid med Barnas Røde Kors har også barna fått et eget opplegg.

- En slik fellesarena mener jeg er utrolig verdifull på alle måter, men spesielt for integreringsarbeidet i kommunen, konstaterer Engum.

Takker frivillige dovringer

Rektoren påpeker likevel at integreringsarbeid er til tider utfordrende og kan oppleves som
vanskelig - både for dem som arbeider med det, men først og fremst for menneskene
som skal integreres.

Det er mange hindre de skal over og refleksjoner som skal gjøres. Noen klarer det uten problemer, mens andre trenger lang tid. Det handler om trygghet, mener Engum.

- Jeg vil derfor få takke alle dovringer som på skolen, arbeid og fritid vier noe av tiden sin til dette viktige arbeidet. Dette synliggjør medmenneskelighet og gode verdier som til slutt vil komme hele samfunnet til gode, avslutter hun. 

Kontakt

Anne Lene Engum
Oppvekstsjef
Mobil 990 25 212