Fredheim omsorgssenter nå åpen for besøkende

Fredheim omsorgssenter er igjen åpen for besøkende. Besøk må avtales på forhånd.

Ved ønske om besøk, ring 61242020, evt. den enkelte avdeling.

Mer informasjon finner du her: Smittevernråd ved besøk på Fredheim omsorgssenter

Publisert 08.06.2017

Matrikkelinformasjon (eiendomsinformasjon) vil ikke bli oppdatert i kartløsningene i ei periode fra 01. juni grunna ei strukturomlegging fra Kartverket si side. Det vil bli lagt ut ny melding når oppdatert informasjon igjen er på plass i kartløsningene.

Publisert 29.05.2017

Dovre kommune får en familie på 5 fra Albania i august/september 2017.

Er det noen som har ledig hus til denne familien, eller vet om noe? Helst på Dombås, men også andre steder kan være aktuelle.

Ta kontakt med Ingrid Ulheim tlf. 90 24 17 75 eller epost isu@dovre.kommune.no

Publisert 23.05.2017

Kulturdepartementet oppretter en ny tilskuddsordning finansiert av spillemidlene til idrettsformål for å bidra til etablering av nye typer anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet.

 

Publisert 23.05.2017

Lesja og Dovre kulturskole er i gang med årets cd-innspilling i Lydbildet Studio på Dombås.

 

Publisert 18.04.2017

Våren er tiden for opprensking og rydding, og mange blir fristet til å velge lettvinte løsninger. Det minnes om viktigheten av at Forskrift om brannforebygging følges.

Publisert 18.04.2017

Det er generell båndtvang for hund i Dovre kommune i tidsrommet 1. april- 1. oktober. Dette gjelder alle områder. I enkelte verneområder, se egen tabell, er det utvidet båndtvang. Båndtvang reguleres av hundeloven og lokal forskrift om båndtvang.

Publisert 24.01.2017

Ung kultur møtes i Otta kulturhus 10.- 11. februar.

Publisert 17.01.2017

Regionrådet har for 2017 bevilget kr. 800.000,- til aktiviteter innenfor kultur- og naturbasert næringsutvikling. Midlene lyses ut med søknadsfrist 1. februar