Nytt utbyggingsprosjekt for bredbånd i Dovre

Nå skal området Ilka-Dovreskogen bygges ut med bredbånd.

Det ble tidligere i sommer lagt ut utlysning for bredbåndsutbygging i flere områder i Nord-Gudbrandsdalen. Dovre kommune la ut ett prosjekt, området Ilka-Dovreskogen. Området bygges ut med offentlig støtte fra staten, fylkeskommunen og kommunen sammen med tilkoblingsavgiften fra innbyggerne. Denne er som i alle tidligere bredbåndsutbyggingsprosjekt på kr 10 000.

Frist for utbyggere for å levere tilbud var 30.september.

Ved fristens utløp hadde kommunen mottatt flere tilbud og er svært fornøyd med det. Innlandet fylkeskommune ved Abakus AS kjøre anbudsprosessen på vegne av alle kommunene Nord-Gudbrandsdalen. Det har allerede blitt gjennomført møter med alle tilbyderne.

Målet er innen kort tid å skrive kontrakt med utbygger og det vil da komme mer informasjon fra oss om hvem som kommer til å bygge ut og hva som blir fremdriftsplan for prosjektene.