Ledige stillinger

ta med dine drømmer til dovre - snøhetta - svart - Klikk for stort bilde

Dovre ligger langs E6 mellom Oslo og Trondheim, og med togstasjon for Dovrebanen/Raumabanen  på Dombås . Det er 340 km til Oslo, 160 km til Lillehammer, 160 km til Molde og 200 km til Trondheim. Dovre ligger mellom  5 nasjonalparker, og kan tilby et variert friluftsliv . Kommunen tilbyr  gode tjenester  innenfor alle virksomhetsområder, og har et kompetent og utviklingsorientert fagmiljø.

Når du skal  søke jobb i Dovre kommune, må du bruke elektronisk skjema.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søker kan bli offentliggjort selv om det blir bedt om reservasjon mot det, jf offentleglova §25. Søkerene vil i såfall bli varslet om dette på forhånd.

«Ta med dine drømmer til Dovre»

Dovre ligger langs E6 mellom Oslo og Trondheim, og med togstasjon for Dovrebanen/Raumabanen  på Dombås . Det er 340 km til Oslo, 160 km til Lillehammer, 160 km til Molde og 200 km til Trondheim. Dovre ligger mellom  5 nasjonalparker, og kan tilby et variert friluftsliv . Kommunen tilbyr  gode tjenester  innenfor alle virksomhetsområder, og har et kompetent og utviklingsorientert fagmiljø.

 

Stillingen innebærer å ha ansvaret for Helse- og rehabiliteringsavdelingen på Helsehuset Dombås, der det for tiden er  legekontor, helsestasjon, jordmor, psykisk helse, ergoterapi, fysioterapi  og flyktningkontor. Videre vil vedkommende ha det øverste administrative og faglige ansvaret for helse-og omsorgstjenester i Dovre. Helse- og rehabiliteringsleder inngår i kommunens  ledergruppe.

Stillingen innebærer:

 • Overordnet ledelse i helse- og omsorgssaker for kommunen
 • Regionale oppgaver
 • Personalledelse
 • Planarbeid
 • Økonomi- og budsjettansvar
 • Forberede saker til politisk behandling
 • Leder av Koordinerende enhet
 • Folkehelsearbeid

Du må ha:

 • Høyskole-/ universitetsutdanning, gjerne med praksis fra offentlig/privat sektor innen helse- eller sosialfaglige områder
 • Ledererfaring

Vi ønsker at du

 • Har helhetsforståelse, samhandler og kommuniserer tydelig både internt og eksternt
 • Har handlekraft og evne til målrettet innsats
 • Tydelighet og evne til å gi medarbeidere ansvar og handlingsrom
 • Har kompetanse på kommunalt økonomiområde
 • Har godt humør og evne til å bygge felles kultur, engasjement og kompetanse.

Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Stillingen lønnes etter avtale.  For øvrig gjelder vanlige kommunale ansettelsesvilkår.

Nærmere opplysninger ved henvendelse til personalsjef Rune Pettersen, tfl. 918 52 188, e-post rune.pettersen@dovre.kommune.no

For søknad benyttes elektronisk søknadsskjema, se www.dovre.kommune.no / ledige stillinger.

Søknadsfrist:  31. august 2017

Vi trenger snarest en vikarierende radiograf til å betjene røntgentilbudet ved LMS på Otta.