Pedagogisk-psykologisk rådgiver, 2x100% faste stillinger ved PPT Nord-Gudbrandsdal

Stillinger ved Pedagogisk Psykologisk tjeneste Nord-Gudbrandsdal,

2 x 100 % faste stillinger, Pedagogisk-psykologisk rådgiver

St.id. 526 (Sel kommune) 

Pedagogisk-psykologisk rådgiver, 2x100% faste stillinger ved PPT Nord-Gudbrandsdal

Pedagogisk Psykologisk tjeneste Nord-Gudbrandsdal (PPT NG) er en interkommunal tjeneste for kommunene Sel, Vågå, Lom, Skjåk, Dovre og Lesja. Sel kommune er arbeidsgiver og vertskommune for tjenesten. Hovedkontoret er på Otta, i tillegg er det mulighet for avdelingskontor i regionen. Det er 11,25 stillingshjemler ved kontoret.

PPT NG har jevnlig samarbeid og er systematisk tilstede i barnehager og skoler i alle seks kommuner. Til sammen er det 12 skoler og 19 barnehager.

PPT Nord-Gudbrandsdal søker deg som liker å jobbe med mennesker og motiveres av samarbeid i et godt fagmiljø med høy kompetanse. Vi ser etter en engasjert og løsningsorientert person, som er god på relasjon og kommunikasjon. Vi er en tjeneste som stadig er i utvikling og arbeider med oppvekstreformen i godt samarbeid med alle seks kommunene. Vi søker deg som liker innovativt arbeid der oppvekstreformen er i fokus.

Vi som gleder oss til å ønske deg velkommen er spesialpedagoger, vernepleiere, pedagoger med tilleggsutdanning, psykolog og merkantil. PPT NG har egen virksomhetsleder i 100 % stilling. Det er tett samarbeid med alle kommunene og de ulike støttetjenestene i hver enkelt kommune. I tillegg samarbeider vi med Høyskolen i Innlandet, SePu, samt statlige støttetjenester (Statped, Habiliteringstjenesten Sykehuset Innlandet, BUP).

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeid på system- og individnivå i barnehage og skole.
 • Ansvar for barn/elever i alderen 0-16 år. Bidra til å sikre barns medvirkning.
 • Veiledning og kompetanseutvikling til ansatte i barnehager og skoler.
 • Foreldreveiledning.
 • Utredning og sakkyndighetsarbeid etter barnehageloven og opplæringsloven
 • Samarbeid med andre faginstanser lokalt, regionalt og nasjonalt
 • Vedlikeholde og videreutvikle egen kompetanse og bidra til at virksomhetens kompetanse utvikles.
 • Er du logoped vil arbeidsoppgavene være behandlende logopedisk oppfølging og utredning innen språk, taleflyt, stemme, leseutvikling og andre logopediske områder.

Kvalifikasjonskrav:

 • Vi søker deg som fortrinnsvis har mastergrad i pedagogikk, spesialpedagogikk, logopedi eller annen relevant utdanning og profesjonsstudiet i psykologi. Vi er også interessert i deg som har bachelor i relevant utdanning og innehar nødvendig kompetanse som PPT NG har behov for.
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne.
 • Førerkort klasse B

Kvalifikasjonsønsker:

 • God relasjonskompetanse
 • Løsningsorientert og innovativ
 • Test- og utredningskompetanse
 • Råd- og veiledningskompetanse
 • Erfaring fra PPT, arbeidserfaring fra skole og/eller barnehage, erfaring fra relevant område innen helse.

Arbeidsvilkår:

 • Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Varierte oppgaver tett på barn og unge
 • Fleksitidsordning
 • Gode pensjonsvilkår og lønn
 • Det er tilgjengelig biler i tjenesten, men det kan skje at du må bruke egen bil.

Kontakt

Kontaktperson for mer info om stillingene: Leder Anne-Gina Holen eller stedfortreder/teamleder Hanne Heitkøtter Bråtet, tlf 94157291

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker ber om å ikke bli oppført på søker liste, jfr offentlighetslovens § 25.

Sel kommune ligger sentralt i Gudbrandsdalen. Administrasjonssenteret og byen Otta er regionsenter i Nord-Gudbrandsdalen og et knutepunkt i Gudbrandsdalen. Sel er vertskommune for viktige statlige og regionale funksjoner. Kommunen står fremfor eller i gjennomføringsfasen for flere utbyggings- og utviklingsprosjekter knyttet til bl.a. skole, barnehage, videreutvikling av lokalmedisinsk senter, stedsutvikling i regionsenteret, hovedplan for vann og avløp, kommunal boligbygging, teknologiutvikling/digitalisering og effektivisering av arbeidsprosesser.

Søknadsfrist: 23. oktober 2023

Gå til søknad