Stipendstillinger for sykepleierutdanning

Stipendstillinger for sykepleierutdanning, deltid/ heltid– med garanti om 100% fast stilling etter fullført utdanning. 

Høyskolen i Innlandet starter desentralisert sykepleierutdanning på Otta i august 2024. Søknadsfristen til studiet er 15. april 2024.
Les mer om studiet her: 

https://www.inn.no/studier/vare-studier/bachelor-i-sykepleie---deltid/index.html

Dovre kommune lyser med dette ut stipendstillinger til deg som tar sykepleierutdanning på deltid eller heltid fra høsten 2024. Vi garanterer deg 100% fast stilling i kommunen etter dokumentert bestått utdanning og fremlagt autorisasjon! 

For studenter som forplikter seg,  vil kommunen kunne inngå følgende avtale:   

 • Stipend på kr 1250 pr. fullført studiepoeng blir fordelt og utbetalt per semester (ved fulltidsstudie august og januar). Stipendet skal da dekke samling, reise og opphold. 
 • Dekking av bøker og studiemateriell inntil kr 5.000 pr. 60 studiepoeng 
 • Dekking av semesteravgift   
 • 25 % tilsetting i studietiden 
 • 6 ukers turnusarbeid gjennom sommerferieavviklingen (ferie blir avviklet i tråd med lov og avtaleverk)   
 • 100 % fast tilsetting etter godkjent utdanning/autorisasjon   
 • 2 års bindingstid   

 

Generelt rundt lønn i studietiden: 

 • 80% av grunnlønn sykepleier etter fullført 60 stp 
 • 90% av grunnlønn sykepleier etter fullført 120 stp 

   

Kvalifikasjoner: 

 Vi søker deg som starter på sykepleierutdanning, heiltid eller deltid fra høsten 2024. 

Dokumentasjon fra studiested må fremlegges 

Du må kommunisere godt på norsk, og ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne. 

Tilfredsstillende politiattest, ikke eldre enn 3 måneder (skal leggest frem ved tiltredelse).  

 

Tilsettingsvilkår: 

Stipend blir omgjort til lån i disse tilfellene: 

 • En velger å ikke takke ja til sommerarbeid under utdanningen eller fast stilling etter bestått utdanning 
 • En velger å si opp innen 2 år etter fullført utdanning 

Stipend må da betales tilbake i sin helhet til Dovre kommune etter avtalt nedbetalingsplan. 

 

Har du spørsmål kontakt:

Rune Pettersen
HR-sjef
Tll 91852188
Epost:  rune.pettersen@dovre.kommune.no