Statens vegvesen vil med dette informere om at Otta trafikkstasjon vil bli stengt i tre uker i sommer. 
«På grunn av ferieavvikling vil Otta trafikkstasjon være sommerstengt fra og med mandag 10. juli t.o.m. fredag 28. juli.