Otta trafikkstasjon i sommer

På grunn av ferieavvikling vil Otta trafikkstasjon være sommerstengt fra og med 9. juli til og med 27. juli 2018.

Dette gjør at Statens Vegvesen får utnyttet sine ressurser bedre i en periode med lav aktivitet.

Trafikkstasjonene andre steder i fylket vil være åpne og ha et fullverdig tjenestetilbud hele sommeren.

Vegvesenet anbefaler sine kunder om å bruke svartjenesten dersom de lurer på noe. Nummeret dit er 02030.

Vi minner også om at Statens vegvesen har utviklet flere digitale selvbetjeningsløsninger de siste årene. De gjør det mulig å få løst flere saker på nett, blant annet omregistrering ved bilsalg.

En fullstendig oversikt over de digitale selvbetjeningsløsningene finner du på vegvesen.no/selvbetjening.