Riks- og fylkesveier

Fra 1. september 2014 vil Stian Brenden Maskinservice AS utføre drift og vedlikehold av riks- og fylkesvegene i kommunene Sør Fron, Nord-Fron, Sel, Dovre og Lesja. Det er Oppland fylkeskommune som er vegeier av fylkesvegene og Statens vegvesen er kontraktspart for fylkesvegene på vegne av fylkeskommunen. Kontrakten varer fram til 1. september 2019.

Publikum som har spørsmål, meldinger eller synspunkter på den daglige tilstanden på riks- og fylkesvegene i de nevnte kommuner kan kontakte entreprenøren på tlf. 970 077 66. Telefonen er betjent hele døgnet.

Meldinger om hendelser på vegnettet eller spørsmål om veg- og trafikkforhold for hele landet kan rettes til Vegtrafikksentralen på tlf. 175.

Øvrige spørsmål om vegnettet rettes til Statens vegvesen Region Øst, tlf. 02030.