Septikrenovasjon

Kommunen har innført tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker som ikke er tilkoplet kommunalt nett (jf. kommunal forskrift), og kommunen har en ordning for mottak av slam fra disse anleggene.
 

Tette tanker skal tømmes årlig.
Slamavskillere for helårsboliger skal tømmes annethvert år. 
Slamavskillere for fritidsboliger skal tømmes hver fjerde år.

 

Tømming av slamavskillere blir gjort med utstyr for mobil avvanning. Det vil si at fast stoff blir skilt ut og vannet blir tømt tilbake på tanken.

 

Septikrenovasjon er satt ut på tilbud.
Gudbrandsdal Miljø AS på Vinstra har oppdraget for kommunen.
 

 

Priser:

Gebyrer.

Artikkelliste

Kontakt

Tor Ivar Hovhaugholen
Driftssjef
Telefon 917 00 338