Kulturmidler- frist for søknad 15. april

Lag og foreninger i Dovre kommune kan søke om årlig tilskudd gjennom ordningen kulturmidler. Søknadsfrist 15. april 2022. 

Det søkes på egne skjema som er lagt ved i denne artikkelen.

For lag som ikke har gjennomført årsmøte 2022- dere kan sende inn søknad på vanlig måte. Legg gjerne ved regnskap for 2021 om dette er klart. Andre vedlegg ettersendes ved gjennomført årsmøte. 

Det går også an å benytte seg av elektronisk søknadsskjema på kommunens nettside. Dette finner du under fanen søknadsskjema på forsiden. Skjemaet heter  Driftstilskudd til frivillige organisasjoner – søknad.

Søkere til Musikk, dans, andre fyller ut 1 skjema for kulturmidler

  • søknadsskjema med evt. prosjektsøknad på s.2.

Søkere til Idrett fyller ut 3 skjemaer for kulturmidler;

  • søknadsskjema
  • rapportskjema for hovedlag/ gruppe
  • aktivitetsrapport for hvert underlag av hovedlaget.

Vedlegg som kreves til søknaden:

For de organisasjoner som ikke har gjennomført årsmøte før søknadsfristen, kan ettersende dette så snart det er klart. Vedlegg må ettersendes for utbetaling av tilskudd. 

1. Vedtatt årsmelding for året før tildelingsåret

2. Revidert regnskap for året før tildelingsåret, underskrevet av revisor

3. Driftsbudsjett for søknadsåret med planlagte utgifter og inntekter

4. Vedtatt aktivitetsplan for søknadsåret

 NB! Se også retningslinjer for tildeling av kulturmidler i linkene nedenfor.

- Idrett.

- Musikk, dans, andre.

For spørsmål knyttet til ordninga, kontakt kulturkonsulent.

Søknadsskjema kan lastes ned fra denne siden, eller de kan hentes i papirform på kommunehuset i reolen for brosjyrer ved inngangen.

Søknadsskjemaer:

 

For de organisasjoner som ikke har gjennomført årsmøte før søknadsfristen, kan ettersende dette så snart det er klart. Vedlegg må ettersendes for utbetaling av tilskudd. 

 

Kontakt

Kristine Strande
Kulturkonsulent
Telefon 61 24 21 00
Mobil 910 00 414