Her finner du informasjon om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.

Lag og foreninger i Dovre kommune kan søke om årlig tilskudd gjennom ordningen kulturmidler. Søknadsfrist er 15. april 2019.

Kommunene inviterer lag og foreninger til kurs i bruk av Tilskuddsportalen onsdag 20. februar.

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2018. Søk om momskompensasjon på Lotteri- og stiftelsestilsynet  sine nettsider www.lottstift.no