Bufdir utlyser tilskuddsordningen. Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd fra denne ordningen.

Innlandet fylkeskommune oppretter en engangs, forenklet tilskuddsordning med formål å utbedre turstier og turløyper for å bidra til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen.

 

Innlandet fylkeskommune lyser ut tilskudd til arrangementsutvikling. Frivillige lag og foreninger kan søke om midler til lokale, regionale og nasjonale idrettsarrangement. 

Her finner du informasjon om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.

Søknadsfristen er 1. september 2022.

 

Lag og foreninger i Dovre kommune kan søke om årlig tilskudd gjennom ordningen kulturmidler. Søknadsfrist 15. april 2022. 

Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke Lotteri- og stiftelsestilsynet  om tilskudd for arrangement eller aktiviteter som er påvirket av covid-19 pandemien. 

Fra og med 15. januar 2021 åpnes det for innlevering av søknader om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg, for behandling i 2021.
Søknadsfristen er 1. mars 2021. Søknader som mottas etter søknadsfristen, vil bli behandlet i 2022.

Midler til arrangementsutvikling innen idrett og friluftsliv for 2021, med søknadsfrist 1. nov. 2020.

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar.Søknadsfristen er 15. september.