Her finner du informasjon om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.

Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke Lotteri- og stiftelsestilsynet  om tilskudd for arrangement eller aktiviteter som er påvirket av covid-19 pandemien. 

Søknadsfristen er 1. september 2021.

 

Lag og foreninger i Dovre kommune kan søke om årlig tilskudd gjennom ordningen kulturmidler. Søknadsfrist 15. april 2021. 

Fra og med 15. januar 2021 åpnes det for innlevering av søknader om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg, for behandling i 2021.
Søknadsfristen er 1. mars 2021. Søknader som mottas etter søknadsfristen, vil bli behandlet i 2022.

Midler til arrangementsutvikling innen idrett og friluftsliv for 2021, med søknadsfrist 1. nov. 2020.

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar.Søknadsfristen er 15. september.  

Tilskuddsportalen- Portalen har tilgang til over 1500 tilskuddsordninger og er et verktøy for å finne tilskudd og støtte til gode prosjekter. 

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2018. Søk om momskompensasjon på Lotteri- og stiftelsestilsynet  sine nettsider www.lottstift.no