Søknadsfristen er 1. september 2022.

 

Her finner du informasjon om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.

Lag og foreninger i Dovre kommune kan søke om årlig tilskudd gjennom ordningen kulturmidler. Søknadsfrist 15. april 2022. 

Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke Lotteri- og stiftelsestilsynet  om tilskudd for arrangement eller aktiviteter som er påvirket av covid-19 pandemien. 

Fra og med 15. januar 2021 åpnes det for innlevering av søknader om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg, for behandling i 2021.
Søknadsfristen er 1. mars 2021. Søknader som mottas etter søknadsfristen, vil bli behandlet i 2022.

Midler til arrangementsutvikling innen idrett og friluftsliv for 2021, med søknadsfrist 1. nov. 2020.

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar.Søknadsfristen er 15. september.  

Tilskuddsportalen- Portalen har tilgang til over 1500 tilskuddsordninger og er et verktøy for å finne tilskudd og støtte til gode prosjekter. 

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2018. Søk om momskompensasjon på Lotteri- og stiftelsestilsynet  sine nettsider www.lottstift.no