Fredag 14. september er det igjen klart for Natt på museet!

 

 

 

 

 

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål.

Søk om støtte til lokale prosjekter. Søknadsskjemaene for å søke om midler til lokale prosjekter er åpnet. Fristen er 15. september.

Danseparet ble tildelt Dovre kommunes kultur- og idrettsstipend på Boogie Feet`s festivalen lørdag 4. august i Minneparken på Dombås.

Dovre logo

Dovre kommune søker etter kandidater til kulturprisen for 2018.  

Trollbinde v/ Maria Kampesæter Kleiven og Lasse Stadeløkken er prosjektleder for arrangementet som skal være i forbindelse med Sommertoget 7. juli.

Kulturdepartementet oppretter en ny tilskuddsordning finansiert av spillemidlene til idrettsformål for å bidra til etablering av nye typer anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet.