Dombås musikkforening med alternativ konsert på nett. Hilsen fra Dovre kommunes ordfører og god jul fra Dovre skolekorps.

Drømmestipendet for unge kunst- og kulturutøvere mellom 18 og 25 år.

Midler til arrangementsutvikling innen idrett og friluftsliv for 2021, med søknadsfrist 1. nov. 2020.

Her finner du informasjon om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar.Søknadsfristen er 15. september.  

Stem fram musikkforeninga i konkurransen!  VIVO er en korpskonkurranse i regi av Norges musikkorps forbund. 

 Hva drømmer du om?

Dette er temaet til vår filmkonkurranse for unge filmskapere mellom 15 og 25 år.

14. april kan frivillige lag og organisasjoner og arrangører i kultursektoren søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer

Dovre logo

Dovre kommune søker etter kandidater til kulturprisen for 2020.  

Lag og foreninger i Dovre kommune kan søke om årlig tilskudd gjennom ordningen kulturmidler. Søknadsfrist er utsatt til 15. juni 2020.