Faget er visuell kunst der elevene arbeider med ulike kunstneriske virkemidler som materialer, redskap og teknikker. Elevene har egne ideer om hva de ønsker å lage, og jobber målrettet med å få det resultatet de ønsker. Elevene utvikler sin uttrykksevne, formsans og kunstfaglige ferdigheter.

Her finner du informasjon om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.

Sjogg Event i samarbeid med Dovre Ungdomsråd og UKM Nord- Gudbrandsdal gjennomførte et flott arrangement i Minneparken på Dombås 22. juni.

Dovre kommune er medarrangør for Sankthansfeiringen i 2019.

UKM CAMP for deltakere fra 13- 20 år. Påmelding innen 22. juni.

LesjaDovre Danseteam arrangerer Dansecamp på Dombås. Det er åpent for deltakere fra 8-16 år.

Lesja og Dovre kulturskole utlyser tilbud for skuleåret 2019- 2020. Søknadsfrist 1. mai 2019. Bruk lenke " Søk plass" i egen fane under Lesja og Dovre kulturskole. Trenger du hjelp med å fylle ut søknaden, ring 61 24 22 50. Velkommen som søker!

Elevar frå Lesja og Dovre kulturskole, skulekorpsa i Lesja og Dovre, og profesjonelle utøvarar samlast til ei stor framsyning. Torsdag 11.april kl. 18.00 i Lesja kulturhus.

Dette er en ordning for ungdom mellom 15 og 22 år.

For å stimulere til meir interesse, gir Spelemannsprosjektet 15 000 kroner til et stipend til fremje av folkemusikken i Dovre og Lesja.