Onsdag 30. november kl. 18.00 er det offisiell åpning av spillsenteret. 

Kulturprisen deles ut til Ragnhild Utgaard Smette torsdag 27. oktober på Hjerleid. Åpent arrangement fra kl. 19.00. 

Kongelige kultur og likestillingsdepartement som er fagdepartement for spillemiddelordningen holder innspillsmøter. Statssekretæren skal holde innspillsmøte i alle fylker. I Innlandet skal dette møtet  gjennomføres mandag  3.oktober på Scandic Victoria i Nymosvingen 3. på Lillehammer.

 

Innlandet fylkeskommune lyser ut tilskudd til arrangementsutvikling. Frivillige lag og foreninger kan søke om midler til lokale, regionale og nasjonale idrettsarrangement. 

UngINN gjelder i hele Innlandet og trenger flere ungdom mellom 13 og 21 år til å jobbe med formidling på sosiale medier(SoMe). 

Her finner du informasjon om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.

Senter for bygdekultur åpner ny veg i Bygningshistorisk park søndag 4. september. Åpent arrangement fra 11.00- 14.00. 

Søknadsfristen er 1. september 2022.

 

Dovre logo

Dovre kommune søker kandidater til kulturprisen 2022 og idretts- og kulturstipend. Frist 22.august. 

Nå er det åpent for påmelding til Ungdomsmusikalen. Frist for påmelding 13. september.