Sparebankstiftelsen DNB har gjeve oss moglegheit til å etablere Spillsenter ved Dovre bibliotek.

Gåveoverrekkinga kan du sjå her: https://godekrefter.sparebankstiftelsen.no/v/a7yJC/ 

Søknadsfristen er 1. september 2022.

 

Dovre logo

Dovre kommune søker kandidater til kulturprisen 2022 og idretts- og kulturstipend. Frist 22.august. 

Her finner du informasjon om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.

Nå er det åpent for påmelding til Ungdomsmusikalen. Frist for påmelding 13. september. 

I uke 31 arrangerer Lesja-Dovre Danseteam ny sommercamp etter fjorårets suksess. 

Velkomen til eit poetisk møte med lyrikken og forfattarskapet til Jan-Magnus Bruheim mandag 2. mai kl. 18.00 på Toftemo. 

 Langfredag 15. april kl. 12.00- 16.00. 

Lag og foreninger i Dovre kommune kan søke om årlig tilskudd gjennom ordningen kulturmidler. Søknadsfrist 15. april 2022. 

Målet med "TRYGT HJEM-ordninga" er å få ungdom i Innlandet trygt heim om natta i helgene ved hjelp av offentlig transportmiddel. Dette er et tiltak i Innlandet fylkestrafikksikkerhetsplan.