Lesja og Dovre kulturskole utlyser tilbud for skuleåret 2020- 2021. Søknadsfrist 1. mai 2020. Bruk lenke " Søk plass" i egen fane under Lesja og Dovre kulturskole. Trenger du hjelp med å fylle ut søknaden, ring 61 24 22 50. Velkommen som søker!

Dovre logo

Dovre kommune søker etter kandidater til kulturprisen for 2020.  

Lag og foreninger i Dovre kommune kan søke om årlig tilskudd gjennom ordningen kulturmidler. Søknadsfrist er utsatt til 15. juni 2020. 

Helsedirektoratet fatter med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd. Forbud mot arrangementer. Flere lag og organisasjoner stenger nå sine virksomheter grunnet koronavirus. 

The Big Draw event er en internasjonal tegnefestival. Dette er 2. året kulturskolen deltar og arrangerer sitt eget arrangement. Velkommen som deltaker!

Dovre logo

Toftemo turiststasjon onsdag 4. mars kl. 19.00- 21.00

Otta kulturhus fredag 31. januar - lørdag 1. februar. Velkommen!

Søkere må kontakte kulturskolen innen 10. januar! Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker vi å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge.

Vårt håp er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer.

UKM norddalen arrangeres i Otta kulturhus fredag 31. januar - Lørdag 1. februar  2020. Alle ungdommar mellom 10 og 20 år kan delta på UKM.

 Velkommen til kulturskolens juleforestilling!