Gjenklang utstillingen holder åpent i sommer. Se plakat og info ang åpningstider. 

Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke Lotteri- og stiftelsestilsynet  om tilskudd for arrangement eller aktiviteter som er påvirket av covid-19 pandemien. 

Søknadsfristen er 1. september 2021.

 

Smittevernlegen i Dovre har i dag 13.04 besluttet at fritidsaktiviteter for barn og unge i Dovre er innstilt tom. 23.04, pga. smittesituasjonen med Covid- 19 i Dovre kommune. 

Lag og foreninger i Dovre kommune kan søke om årlig tilskudd gjennom ordningen kulturmidler. Søknadsfrist 15. april 2021. 

Innlandet musikkråd deler ut stipend til videreutvikling for ungdom mellom 13 og 19 år (født mellom 2002 og 2008). Stipendsummen er 15.000,- og neste søknadsfrist er 1. mai 2021.

Innlandet fylkeskommune arrangerer digital festival i april. Spennende kurs og workshops med kjente aktører i norsk kulturliv. 

Det er snart tid for årsmøter i lag og foreninger, og mange planlegger møter. I forhold til smittevern er det føringer og anbefalinger for samling av mennesker. Årsmøter er definert som arrangement. 

Grunnet smittesituasjonen har UKM Nord-Gudbrandsdalen endret årets tilstelning. -Vi syns det er trist å ikke kunne møtes fysisk, men vi ønsker å arrangere noe morsomt for ungdom i kommunene våre. 

Dombås musikkforening med alternativ konsert på nett. Hilsen fra Dovre kommunes ordfører og god jul fra Dovre skolekorps.