Legetjenester

Legetjenesten i Dovre har sine lokaler i Helsehuset på Dombås.

Dovre legesenter har tre faste legestillinger + LIS-lege. Det er ansatt fire faste medhjelpere; én sykepleier og tre helsesekretærer.

Legesenteret har også avtale med NTNU om å ta imot legestudenter.

Legekontoret - tlf. 612 42 200 - har ansvar for å sikre at alle får informasjon om pakkeforløp for psykisk helse og rus.

Artikkelliste

Åpningstider

For øyeblikkelig hjelp utenom åpningstidene:
Legevakt: tlf. 116117
Livstruende skader: tlf. 113

Skranke:
Mandag-torsdag: 08.30-12.00, og 13.00-15.00
Fredag: 09.00-12.00, og 13.00-15.00

Telefon: 
Mandag-torsdag: 08.30-11.00, og 13.00-14.30
Fredag: 09.00-11.00, og 13.00-14.30

Laboratoriet:
Mandag-torsdag: 08.30-11.30, og 13.00-14.30

Vi har ikke lenger Drop-in på laboratoriet. Ring for time til blodprøve, injeksjoner, sårstell, fjerning av sting osv…

Timebestilling for andre prosedyrer som sårskift, øreskylling, spirometri o.l.

Bruk helsenorge.no hele døgnet for å bestille timer og fornye resepter.

Adresse

Besøksadresse: Helsehuset, Lars Moens veg 3, 2660 Dombås

E-post: post.legekontor@dovre.kommune.no

Telefon: 612 42 200