Innbyggerne i Dovre kommune får kjernejournal

I 2016 fikk alle innbyggerne i Hedmark og Oppland egen kjernejournal. Det kan være til stor hjelp i akutte situasjoner. Se hvorfor kjernejournal er så viktig: https://youtu.be/xGZlylJHMqc

Kjernejournal er en ny elektronisk tjeneste. Den viser helseopplysninger som er spesielt viktig hvis du trenger akutt hjelp, og får behandling et sted du ikke har vært før. Kjernejournal er et supplement til pasientjournaler hos fastlege, legevakt og sykehus. Når rundt 400 000 innbyggere i Hedmark og Oppland nå får sin kjernejournal, vil totalt 3,1 millioner nordmenn fått denne tjenesten.
 
Idag er det mange som tror at helsepersonell kan se opplysninger på tvers av behandlingssteder, men det kan de ikke. Faller du om på gaten og blir kjørt på legevakten, så har de ikke automatisk tilgang til opplysninger om deg, men må finne dette manuelt. Det kan ta tid. Her vil kjernejournal kunne være til stor hjelp, sier divisjonsdirektør Anne-Lise Härter i Direktoratet for e-helse.

En undersøkelse gjort av Ipsos MMI for Direktoratet for e-helse, viser at 27 prosent av de som har fått kjernejournal har logget seg inn via helsenorge.no for å se kjernejournalen sin. Dette er en tredobling siden 2013.
25 prosent av de som har logget seg inn, har også lagt inn egne opplysninger.
 
Innbyggernes egne opplysninger kan være viktige, særlig i en akutt situasjon.
For eksempel er opplysninger om nærmeste pårørende avgjørende for at helsepersonell raskt kan få tak i rett person. Det kan også være viktig at helsepersonell kjenner til sykdomshistorikken din når de skal gi deg behandling. Dette kan man registrere selv i sin egen kjernejournal, sier Anne-Lise Härter.
Hun legger til at det uansett kan være lurt å logge seg inn for å se de opplysningene i kjernejournalen. Disse hentes automatisk fra offentlige registre, som Norsk pasientregister, Fastlegeregisteret, Folkeregisteret, og apotek.
 

Hva står det i kjernejournalen?

Kjernejournal viser opplysninger om deg som allerede finnes i offentlige registre: Hvem som er din fastlege, hvilke legemidler du har hentet på resept, samt oppdatert kontaktinformasjon og navn på nærmeste familie. Hvis du har vært til behandling på sykehus etter 2008, står det også tidspunkt for besøket og hvilken avdeling du har vært på. Det vil ikke stå noe om diagnoser eller notater legen har skrevet i forbindelse med behandlingen.
 
Du kan selv registrere kontaktpersoner, sykdommer og om du har utfordringer med syn, hørsel eller språk.
 
Har du alvorlige allergier eller en sjelden lidelse som det er viktig for helsepersonell å kjenne til, kan du be legen din registrere dette i din kjernejournal neste gang du har time.
 

Hvor finner du din kjernejournal?

Du kan logge deg inn med elektronisk ID (BankID, Buypass eller Commfides) og se din kjernejournal via helsenorge.no.
 

Reservasjon

Ønsker du ikke å ha en kjernejournal, kan du når som helst reservere deg. Det gjør du ved å logge deg inn på helsenorge.no/kjernejournal og gå til innstillingene for din kjernejournal.

 
Har du spørsmål om kjernejournal eller andre tjenester på helsenorge.no, kan du ringe brukerstøtte 800HELSE (800 43 573).