Grunnleggende aktivitet og kinestetisk sans

Grunnleggende aktiviteter innebærer det å kunne løpe, krabbe, hoppe, hinke, åle og rulle. Allerede i det første leveåret får barn erfaringer med flere av disse motoriske ferdighetene. Det er store individuelle forskjeller mellom barn og ikke alle har like mye erfaring med disse aktivitetene. De grunnleggende aktivitetene bør være automatisert før skolestart, ettersom de danner grunnlaget for mer sammensatte motoriske aktiviteter og lek. 

Den kinestetisk sans blir også kalt muskel- og leddsansen på grunn av sin funksjon. Denne sansen styres fra reseptorer i muskler, sener og ledd. Den gir oss signaler om leddenes stilling/bevegelser og muskelens spenningsnivå. Dermed kan hjernen finjustere bevegelsene våre, slik vi for eksempel kun bruker den muskelkraften som trengs i utførelsen.

 

Oversikt over aktiviteter (PDF, 48 kB) 

Aktivitetskort (DOCX, 934 kB)