FYSAKmål 2019

Kaffen kokes på svartkjel over bålet i Dørålen - Klikk for stort bilde20 nye fysak turmål for 2019 er planlagt godt spreidd rundt i kommunen til glede for alle tur- og friluftslivsinteresserte! 

Merete Moastuen og Gunvor Gauteplas har som i 2018 tatt initiativet og stått i spissen for et dugnadsarbeid som gir oss 20 nye turmål for 2019! Supert!

Kommunen er svært glad for dette initiativet både på vegne av dei trufaste turgjengarane vi har hatt over fleire år og som eit tilbod for alle friluftslivs- og turinteresserte. Opplegget er etter same lest som før, men kommunen har ikkje ansvaret eller oppfølginga av opplegget som tidlegare. Spørsmål knytta til oplegget må rettast til Merete Moastuen eller Gunvor Gauteplass.
Brukere kan selv skrive ut turkort (PDF, 51 kB)og turbeskrivelse (PDF, 3 MB) dersom de har behov for det. Turkort og beskrivelse er kopiert opp og kan hentes på kommunehuset.