Stemme hjemme

Valgloven § 8-3.På hvilke steder kan det mottas forhåndsstemmer

(6) Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme etter annet ledd, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Valgstyret fastsetter selv fristen for når søknaden må være kommet inn til kommunen. Fristen må fastsettes til et tidspunkt innenfor perioden mellom tirsdag og fredag siste uke før valget. Søknadsfristen skal kunngjøres.


I møte 11.5.23 vedtok Valgstyret at krav om å få avgi ambulerende stemmegivning må framsettes for kommunen innen kl. 10.00 på fredagen (8.9.23) før valgdagen 11.9.23.