Forener jus og helsefag i ny tildelingsenhet

Klikk for stort bildeKristine Lie (t.v.) og Hanna Ishol i Tildelingsenheten.Ved hjelp av flere fagfelt skal Kristine Lie og Hanna Ishol på den nyopprettede Tildelingsenheten kunne hjelpe pasienter og brukere av helsetjenester enda bedre. 

Det er ikke alltid like enkelt å vite hva man har krav på av kommunale helse- og omsorgstjenester, og hvordan man skal søke om dette på riktig måte.

Ny enhet med ny kompetanse

Dovre kommune opprettet derfor i vår en egen tildelingsenhet for å sørge for å bistå pasienter og brukere i søknadsprosessen, samt sørge for at prosessen foregår på riktig måte og at vedtak blir fattet på riktig grunnlag.

- Alt er regulert i våre dager, også retten til helsetjenester. Innenfor helse og omsorg er det er svært kompleks regelverk med stadig nye regler å skulle forholde seg til uten juridisk innsikt. Vi får mange spørsmål av ulik karakter, og det er svært viktig å kunne gi de riktige svarene for å gi best mulig hjelp og fatte korrekte vedtak, forklarer Hanna Ishol, saksbehandler i Tildelingsenheten.

Dovres første jurist

25 år gamle Ishol er nyansatt i Dovre kommune. Med jusutdannelse og jobberfaring innen helse og omsorg fra hjembygda Oppdal, tilfører hun en unik kompetanse til Dovre kommune som synes svært nyttig i hennes nye jobb.

- Ikke alle jurister må bli advokater, og siden helse og omsorg er et interessefelt følte jeg at denne jobben kunne passe bra for meg. Og jeg har allerede fått mye tillit og ansvar, og trives veldig godt sammen med trivelige folk, tilføyer Ishol.

Hun har nå en 50 prosent stilling som saksbehandler i Tildelingsenheten, og pendler to dager i uken til Dovre. Hjemme på Oppdal driver hun gård og jobber i omsorgsbolig.

Fatter alle vedtak

Med seg på laget i Tildelingsenheten har Ishol Kristine Lie, som har jobbet som jordmor og sykepleier i Dovre kommune i flere år. Sammen dekker de et bredt kompetansefelt, og har samtidig tett kontakt med fagledere og personell i hele helse- og omsorgstjenesten i kommunen. 

I tillegg til at alle vedtak nå bli fattet av Tildelingsenheten, utarbeides det også nye kvalitetsstandarder for alle helse- og omsorgstjenester her. Dette for å sørge for korrekte søknadsprosesser.

Samles med Koordineringsenheten

Den tidligere enkeltstående Koordineringsenheten i kommunen er nå slått sammen med Tildelingsenheten. Her bruker Eva Nyløkken Halgunseth 10 prosent av sin stilling som ergoterapeut, til å ha overordnet ansvar for arbeid med individuell plan samt for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer. 

Les mer om Tildelingsenheten med koordinerende enhet her.

Lenke til prosedyrene.