Ekstraordinær tildeling til kommunalt næringsfond – 1,8 MNOK til Dovre kommune

Dovre kommune har fått tildelt nesten 1,8 millioner kroner.
Midlene skal forvaltes i tråd med "Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet 

Klikk for stort bilde 

Om ordninga: 

  • Tilskuddet kan gis til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører.
  • Tilskuddet skal normalt ikke overstige 50% av prosjektets kapitalbehov, og midlene utbetales etterskuddsvis basert på rapportering.
  • Støtten skal ikke gå til drift eller til bedrifter i "økonomiske vansker".
  • Midlene skal brukes til bedriftsretta støtte og til andre næringsretta tiltak som kommunen mener er viktige for å motvirke negative konsekvenser av korona-viruset.
  • Betydning av arbeidsplasser, verdiskapning og økonomisk aktivitet skal vektlegges.
  • Tilskuddet skal være i tråd med regler for offentlig støtte.

I vurderinga av søknadene om tilskudd skal det legges vekt på: 

  • I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.
  • I hvor stor grad bedriftsretta tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsretta tiltak kan motvirke negative virkninger av Covid-19.
  • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

Tilskuddssøker skal søke elektronisk på portalen www.regionalforvaltning.no. Ordningen er p.t. ikke søkbar, og det tas sikte på å åpne for registrering søknader fra 18. august 2020. Kommunens delegeringsregelverk følges i forhold til behandling, hvor søknader over kr. 30.000,- behandles politisk.  

Ved spørsmål, ta kontakt med næringskonsulent, steinar.tolf.jacobsen@dovre.kommune.no  / 97077039 eller inge.angard@dovre.kommune.no / 91520863. Vi gjør oppmerksom på at det avvikles ferie i kommuneadministrasjonen i juli og i starten av august.

Kontakt

Steinar Tolf Jacobsen
Næringskonsulent
Telefon 61 24 21 00
Mobil 970 77 039