Dagsturhytta Innlandet

Dagsturhytta- illustrasjon- Ram arkitekturDovre kommune har takket ja til invitasjonen fra Innlandet fylkeskommune om Dagsturhytta Innlandet.

Formålet er å etablere en dagsturhytte som er lett tilgjengelig og som stimulerer til økt bruk av nærfriluftslivet. Dagsturhyttene skal være et lavterskeltilbud for alle uavhengig av sosial økonomisk og kulturell bakgrunn.

Dagsturhyttene skal bygges i løpet av perioden 2021- 2025.

Dovre kommune har gitt tilbakemelding om at hytta settes opp i 2023.

Før den tid må kommunen initiere en prosess med lokasjon, finansiering og inngåelse av nødvendige avtaler. Kommunen må behandle prosjektet som en ordinær spillemiddelsøknad til fylkeskommunen, det vil si på lik linje som andre ordinære anlegg for idrett og friluftsliv.

Underveis i prosessen vil kommunen gi lag og foreninger og innbyggere tilbud om å være delaktige i prosessen med å finne den beste lokasjonen til Dagsturhytta.

Detaljert informasjon om prosjektet vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside. Der vil vi også informere om hvordan innbyggere kan involvere seg i prosessen.

Dagsturhytta Innlandet - invitasjon (PDF, 36 kB)

Vedlegg - kriterier, ansvar, økonomi Dagsturhytta Innlandet (PDF, 161 kB)

Illustrasjon, Dagsturhytta Innlandet (PDF, 11 MB)