Dovre og Lesja Læringssenter

Dovre og Lesja har felles voksenopplæring som driftes av Dovre og oppvekstsjef Ingunn Korsen.

Voksenopplæringen gjennomfører norskkurs på deltid der hver flyktning deltar på norskopplæring to dager i uken. Vi har vært heldige og fått ansatt lærer som snakker både ukrainsk og norsk. Til sammen vil det undervises 4 grupper i løpet av 2023. Lokalene til voksenopplæringen og kontorsted for flyktningkonsulenten er i 3. etasje på Coop Dombås.