Lesja og Dovre Læresenter

Elevene ved Dovre og Lesja læringssenter er mellom 16 og 55 år, og er flyktninger bosatt i Dovre kommune og Lesja kommune.

De er i et såkalt introduksjonsprogram, der de forplikter seg til å lære norsk, samfunnsfag, matematikk, grunnleggende data og naturfag.  

I tillegg får de språk – og arbeidstrening i kommunale og private bedrifter rundt om i kommunene to dager i uka. 

 
Elevene får også opplæring i tekstbehandling, og gjør nettoppgaver som hjelper dem til å lære norsk språk lettere. 
 
Skolen har lokaler i Amfi-senteret sentralt i Dombås sentrum, samt tilgang til lokaler ved Dovre ungdomsskole.
 
Skolen følger vanlig skolerute vedtatt for skolene i Oppland. 

Kontakt

Anne Lene Engum
Rektor Lesja og Dovre læresenter
Mobil 990 25 212