Informasjon om vannmålere

Kommunen har bestemmelser for bruk av vannmålere av 05.07.2001. Disse kan fås ved henvendelse.
 
Det har tidligere vært godkjent plassering av målere i krypkjeller og kum. På grunn av vanskelig tilgjengelighet, så blir ikke dette lengre akseptert.
 
Lekkasje i WC-sisterne er mest vanlig, til dels vanskelig å oppdage, og det gir mest forbruk:
  • Så vidt det kan sees ved nøye ettersyn, kan gi en lekkasje på ca 100 m³/år.
  • Enkelt kan sees, kan gi en lekkasje på ca 200 m³/år.
  • Uro på overflaten, kan gi en lekkasje på ca 400 m³/år.
 
Kommunen anbefaler at den som har installert vannmåler jevnlig følger med forbruket. På den måten kan en oppdage eventuelle lekkasjer tidlig. For de som har målere i krypkjeller så anbefales det at denne blir flyttet slik at den blir lett tilgjengelig.
 
Det er viktig at vannmåleren blir avlest hvert år innen fristen. Avlesningskort blir tilsendt, eventuelt kan man registrere avlesningen via kundeportal på nett, se link øverst.
 
 

Artikkelliste