Steaming og høytrykkspyling

Driftsavdelingen har utstyr for steaming og høytrykkspyling. Utstyret blir i hovedsak brukt på kommunale anlegg/installasjoner. Typiske oppdrag er spyling/tining av vann- og avløpsledninger, samt spyling/tining av stikkrenner/overvannsledninger.

 

Bistand til/på private anlegg utføres ved anledning.
Ta kontakt med teknisk vakt på tlf 47450306. 

 

Priser:

Betalingssatser for steaming og høytrykksspyling.

 

Artikkelliste

Kontakt

Tor Ivar Hovhaugholen
Driftssjef
Telefon 917 00 338