Renovasjon

Kommunen skal sørge for at alle abonnentene får hentet sitt husholdningsavfall. I tillegg skal kommunen gi et tilbud til de som har mer avfall enn det som kan leveres i den ordinære renovasjonsordningen, samt tilbud om mottak av gjenvinnbart avfall ved Jora Miljøstasjon på Dombås.

Tjenesten omfatter:

  • Henting av husholdningsavfall etter fastsatt hentekalender og type abonnement (24, 36 eller 48 hentinger i året).
  • Fritidseiendommer skal levere avfall til utplasserte containere.
  • På miljøstasjonen kan alle med bolig, fritidsbolig og bedrift levere restavfall og gjenvinnbart avfall.

 

Kriterier:

  • Sekkestativ skal plasseres lett tilgjengelig innen fastsatt avstand fra offentlig veg/kjørerute.
  • Abonnenter utenfor tettstedene må transportere avfallet i sekker fram til fastsatt kjørerute, evt. til bestemte samleplasser.
  • Fritidsboliger skal levere sitt avfall i Dovre kommune sine avfallscontainere.
  • Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (NGR) har ansvar for bedriftsrenovasjon og drift av miljøstasjon.

 

Pris:

Artikkelliste

Kontakt

Tor Ivar Hovhaugholen
Driftssjef
Telefon 917 00 338