Forprosjekt/forstudie gjennomført i 2016/2017

I 2016/2017 vart det gjennomført eit forprosjekt i Dovre sentrum, der målet var å legge rammene for ei framtidig utvikling av tettstaden.

Sjølv om arbeidet vart gjennomført for nokre år sidan, er dette eit viktig grunnlag å bygge vidare på i det nye prosjektet som blir starta i 2022.

Rapporten finn du her: Forprosjekt Dovre sentrum 2017 (PDF, 4 MB)