Når kan jeg bygge uten å søke til kommunen?

Fra 1. juli 2015 forenkles byggereglene. Dermed kan du sette i gang en god del byggeprosjekter uten å søke. Likevel har du forpliktelser.

Fra 1. juli 2015 kan du blant annet sette opp en garasje på inntil 50 kvadratmeter eller et tilbygg på 15 kvadratmeter uten at du trenger å be om tillatelse fra kommunen først.

Forenklingen av reglene gir deg mer frihet til å bygge, men du får også mer ansvar. 

Du må selv å sørge for at det du ønsker å bygge er i tråd med lovverket. 

Hos Direktoratet for byggkvalitet finner du informasjon og verktøy som kan hjelpe deg til å finne ut om du slipper å søke om å få bygge, eller om du må sende en byggesøknad til kommunen din.