Ny parkeringsforskrift Tverrfjellet parkeringsplass, Hjerkinn

Klikk for stort bildeTverrfjellet parkeringsplass Norsk Villreinsenter/Erlend Furuhovde   

Forskriften skal forhindre den utbredte villcampingen på området som disponeres av Besøkssenter Villrein, og som benyttes til parkeringsplass for besøkende til viewpoint SNØHETTA. Forskriften er fastsatt av Dovre kommunestyre den 15. juni 2020 med hjemmel i lov 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet (friluftsloven) § 15, og gjelder fra 01.07.2020 til 01.07.2021. 

Forskriften finner du her: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2020-06-15-1439

Kontakt

Steinar Tolf Jacobsen
Næringskonsulent
Telefon 61 24 21 00
Mobil 970 77 039