Nytt administasjonssystem for kulturskolen

Kulturskolen bytter system fra 1.1.19. Det vil derfor ikke gå an å søke plass elektronisk i perioden 1.1- 1.4 2019.

Om du ønsker å søke plass i kulturskolen i denne perioden, send søknad på e- post til rektor anethe.kleven@dovre.kommune.no

Informasjon om ny søknadsportal kommer senere. Følg med på våre hjemmesider.