Trygt hjem for en 50 lapp

Dette er en ordning for ungdom mellom 15 og 22 år.

TRYGT HJEM FOR EN 50-LAPP

Ordningen kan benyttes for ungdom i alderen 15 - 22 år som trenger trygg transport hjem fra arrangement.

For å kunne bruke ordningen må arrangør melde inn arrangementet til kristin.haave@regionkontoret.no helst en uke i forveien. Når det er gjort vil arrangør få beskjed om hvilket nr. du skal ringe for å bestille drosje.

Du må selv bestille transporten før kl. 18.00 på ettermiddagen.

Du må betale en egenandel på kr 50,- hvis tre kjører sammen. Er det færre enn tre, øker egenandelen.

Hvis du har bestilt taxi, men finner ut at du ikke skal benytte denne, MÅ du ringe og avbestille. Har du spørsmål om ordningen kan du kontakte Kristin Haave på Regionkotoret tlf. 48 19 70 32.